Syyskokouksen satoa


Killan syyskokous on pidetty, ja päätettiin mm. seuraavia asioita.

 

  • Hallitus pysyy saman suuruisena
  • Jari M ja Teemu J päättivät hallitustaipaleensa, ja heidän tilalleen tulevat Petri Nieminen ja Jarmo Koskela
  • Puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle valittiin Jukka Kangas-Hynnilä. Puheenjohtaja oli vaihdettava, koska killan säännöt eivät salli yli kahta kautta yhdelle henkilölle
  • Jäsenmaksu pysyy samana
  • Toimintasuunnitelma hyväksyttiin pienin muutoksin
  • Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.
  • Killan lippu naulataan 23.11. Lippu oli nähtävillä kokouksessa

 

Killan toimintasuunnitelma

 

 

++Sami